Příjem faxů

Když probíhá příjem faxu

Indikátor Zpracování/data na ovládacím panelu bliká zeleně. Po dokončení příjmu se dokument automaticky vytiskne a indikátor zhasne.
Chcete-li příjem zrušit, stiskněte  (Monitor stavu)  <Příjem>  <Stav úlohy>  vyberte dokument  <Zrušit>.

Papír pro tisk I-faxů

Doručený fax se vytiskne na stejnou velikost papíru jako přijatý dokument. Pokud není papír stejné velikosti jako doručený fax k dispozici, lze ho vytisknout pomocí jedné z následujících metod nebo několika různými postupy podle velikosti přijatého dokumentu a dostupného papíru.
Vytiskne přijatý dokument rozdělením na několik papírů bez změny jeho velikosti
Vytiskne ho s prázdnými mezerami na papír, který je větší než přijatý dokument
Zmenší velikost obrázku a textu a následně fax vytiskne
Příjem faxových informačních služeb
Podle nahraného hlášení zadejte číslo služby a poté stiskněte <Spustit PŘ.>.
Požadujete-li další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.
Příjem s podadresou
Stroj podporuje podadresy standardu ITU-T*. Pro příjem dokumentu s podadresou viz <Nastavení přesměrování>.
* Tato zkratka znamená International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, což je skupina, která vydává doporučení ke standardizaci telekomunikací na celém světě.
TIPY
Při tisku můžete šetřit papírem.
Na stroji lze provést nastavení, aby byly při tisku na přijaté dokumenty zahrnuty informace, jako např. čas příjmu. <Tisknout patičku PŘ. stránky>
Nastavíte-li stroj tak, aby pro komunikaci s podadresou prováděl kontrolu hesla pro příjem, můžete zamezit příjmu nevyžádaných faxů. <Heslo PŘ.>
Nastavení <Přesm. dočasně ulož. soubor do schr. PŘ. do paměti> na <Ano> umožňuje přesměrovat přijaté dokumenty do umístění úložiště přístroje (Memory RX Inbox), pokud je nelze vytisknout z důvodu uvíznutí nebo nedostatku papíru. V tomto případě je možnost <Zámek paměti faxu>/<Použít zámek paměti I-faxu> automaticky nastavena na <Zap> a přesměrované dokumenty je možné zkontrolovat z obrazovky. Přesměrované dokumenty lze také vytisknout později. (Ukládání přijatých dokumentů do paměti stroje (Příjem do paměti)) Pro návrat k běžným tiskovým operacím nastavte <Zámek paměti faxu>/<Použít zámek paměti I-faxu> na <Vyp>.
7WAS-070