Úvod (seznámení se strojem)

V této kapitole jsou uvedené základní informace o používání stroje, například jeho součásti a způsoby vkládání papíru. Najdete zde také informace o tématech, jako jsou postupy údržby hlavní jednotky, jak řešit zachycení papíru nebo svorek a specifikace stroje.

Příručky k tomuto stroji

V této části jsou popsané různé příručky, ve kterých najdete informace o používání Uživatelské příručky (tato příručka) a o funkcích a provozních postupech stroje.

Díly a jejich funkce

Tato část popisuje vnější a vnitřní součásti stroje a jejich funkce.

Zapnutí stroje

Tato část popisuje, jak stroj zapnout a vypnout.

Ukládání originálů a ukládání papíru

V této části je popsáno, jak umístit originály, které chcete skenovat, a jak vkládat papír používaný k tisku.

Údržba hlavní jednotky

Tato část popisuje údržbu a správu stroje, jako například pravidelné čištění a výměnu spotřebního materiálu.

Odstraňování zachyceného papíru

V této části je popsáno, co dělat, když se během používání přístroje zachytí papír.

Odstraňování zachycených svorek (volitelné)

V této části je popsáno, co dělat, když se během používání přístroje zachytí svorky.

Možnosti

Tato část popisuje volitelná zařízení, která přispívají k efektivnějšímu používání stroje.

Specifikace stroje

V této části najdete specifikace hlavní jednotky a jednotek volitelných zařízení.

Doplňující informace

V této části najdete odmítnutí odpovědnosti a údaje o autorských právech.
7WAS-000