Kontrola zbývajícího množství spotřebního materiálu

Po stisknutí tlačítka  (Monitor stavu) se na displeji zobrazí obrazovka Monitor stavu, na níž můžete zkontrolovat úroveň toneru nebo ostatní indikace stavu.
TIPY
Stav zbývajícího množství spotřebního materiálu můžete zkontrolovat z Remote UI (Vzdálené UR). Kontrola stavu stroje

Kontrola úrovně zbývajícího toneru

Doporučujeme vám, abyste si před tiskem větší úlohy vždy zkontrolovali úroveň zbývajícího toneru v kazetě a v případě potřeby ji vyměnili.
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu)  <Spotř. materiál/Jiné>  zkontrolujte úroveň zbývajícího toneru.

Zkontrolujte, kolik místa zbývá v zásobníku odpadního toneru

Doporučujeme, abyste si před tiskem větší úlohy vždy zkontrolovali místo v zásobníku odpadního toneru a v případě potřeby jej vyměnili.
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu) <Spotř. materiál/Jiné>  a zkontrolujte, kolik místa zbývá v zásobníku odpadního toneru.

Kontrola zbývajícího množství svorek

Doporučujeme, abyste zbývající množství svorek zkontrolovali vždy před zhotovováním velkého počtu brožur, abyste věděli, zda si máte připravit nový zásobník svorek.
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu) <Spotř. materiál/Jiné>  a zkontrolujte zbývající množství svorek.

Kontrola podrobného stavu spotřebního materiálu

Zkontrolujte podrobný stav spotřebního materiálu.
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu) <Spotř. materiál/Jiné>  <Zkontrolujte spotř. materiál>.

Obrazovka <Toner/odpadní toner>

Zobrazí se <Položka>, <Název položky>, <Stav> a <Zbývající dny>.

Obrazovka <Jiné>

Zobrazí se <Položka>, <Název položky> a <Stav>.
V okně <Zbývající dny> se zobrazuje očekávaný zbývající počet dní založený na předchozím využívání, než bude vyžadována výměna.
I když je v okně <Zbývající dny> zobrazeno upozornění <Potřebuje výměnu>, neprovádějte výměnu, dokud se v oblasti zobrazení stavu nezobrazí zpráva vyzývající k výměně spotřebního materiálu (ve spodní části displeje dotekového panelu).
Měření v okně <Zbývající dny> se po jistou dobu po spuštění stroje nedokončí a během této doby se zobrazuje zpráva <1 rok nebo více>. Hodnota zbývajících dnů zobrazená po uplynutí této doby může být dočasně velmi malá.
7WAS-01R