Správa dat na úložném zařízení

Informace, jako jsou soubory v Rozšířená schránka nebo ve schránce, data adresáře, data stávající úlohy a informace hesel, jsou uloženy na úložné zařízení. Stroj tyto informace šifruje, čímž brání neoprávněným uživatelům, aby si je přečetli. Stroj je také vybaven čipem Canon MFP Security Chip, který splňuje bezpečnostní normu FIPS 140-2 Level 2 vydanou vládním úřadem USA. Čip Canon MFP Security Chip je certifikován jako kryptografický modul v rámci validačního programu CMVP (Cryptographic Module Validation Program) zavedeného USA a Kanadou a také v rámci japonského programu JCMVP (Japan Cryptographic Module Validation Program JCMVP). Certifikace udělená čipu Canon MFP Security Chip potvrzuje, že výsledky standardizovaného testu prokazují, že testovaný objekt splňuje požadavky předepsaných norem.
Nastavení TPM lze rovněž použít k zašifrování informací o heslu a informací o certifikátu spravovaných v paměti.
Šifrování dat na úložném zařízení stroje nemusí ochránit data před veškerými neoprávněnými aktivitami. S daty zacházejte opatrně.
Šifrovaná data nelze přečíst, ani když úložné zařízení ze stroje vyjmete a nainstalujete do jiné multifunkční tiskárny Canon.
Tento stroj generuje 256bitové šifrovací klíče s pomocí metody generování náhodných čísel podle publikace SP 800-90A organizace NIST. Pro šifrování stroj používá algoritmus AES v souladu s normou FIPS PUB 197.
Protože data zapisovaná na úložné zařízení se šifrují hardwarově, tato data se liší od dat v režimu odstranění zadané v části <Kompletní smazání HDD dat> a <Inicializovat všechna data/Nastavení>. Toto šifrování zajišťuje ještě robustnější ochranu dat.
7WAS-0H8