Omezení komunikace pomocí firewallu

Nastavením filtrování paketů, které povolí pouze komunikaci se zařízeními se specifickou IP adresou nebo MAC adresou, můžete snížit riziko neoprávněného přístupu třetími stranami. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora nebo administrátora sítě NetworkAdmin.
7WAS-0E0