Použití zásad zabezpečení při provozu stroje

V organizacích se obvykle zavádí zásady zabezpečení, které definují základní cíle a normy zabezpečení a které vyžadují, aby se technologická zařízení, jako jsou počítače a multifunkční tiskárny, používala odpovídajícím způsobem. Na tomto stroji lze mnohá nastavení související se zásadami zabezpečení spravovat v dávce přes Remote UI (Vzdálené UR) a také lze nastavit speciální heslo, aby příslušná nastavení mohl měnit pouze administrátor (správce) pro zabezpečení informací. Před konfigurací těchto nastavení zajistěte, aby Remote UI (Vzdálené UR) bylo nastaveno na použití TLS. Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
Účelem nastavení zásad zabezpečení je spravovat všechny funkce a nastavení související se zabezpečením informací, a ne konkrétně zamezit samotnému úniku informací.
7WAS-0C3