Nastavení režimu zamezení slepení obálek (pouze Řada C477)

Pokud se lepidlo na chlopních obálek taví a slepuje díky teplotě a tlaku fixační jednotky během tisku obálek, proveďte následující operaci.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit kvalitu obrazu>  <Speciální zpracování>  <Režim prevence zalepení obálek>.
2
Stiskněte tlačítko <Zap>  <OK>.
Toto nastavení je povoleno pouze během tisku obálek.
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap>, může být nepříznivě ovlivněna kvalita obrazu.
7WAS-0S5