Použití počítače pro skenování (Dálkové skenování)

Originály uložené na stroji můžete skenovat s pomocí počítače. Pro skenování jsou k dispozici dvě metody, a to skenování s pomocí ovladače skeneru „Color Network ScanGear 2“ dodávaného se strojem a skenování s pomocí funkce WSD pro systém Windows.
Skenování s pomocí ovladače Color Network ScanGear 2
Originály můžete skenovat přímo do své oblíbené aplikace pro úpravy. Tato metoda je praktická, když chcete naskenované fotografie upravovat v aplikaci Photoshop nebo chcete vložit naskenovaný obrázek do dokumentu Word. Použití nástroje Color Network ScanGear 2
Použití WSD ke skenování
S pomocí funkce WSD pro systém Windows můžete originál snadno naskenovat z počítače, i když nemáte k dispozici příslušný ovladač skeneru. Používání WSD
7WAS-09C