E-mailové oznámení o dokončení odesílání/ukládání

Stroj můžete nastavit tak, že budete dostávat e-mail s oznámením, že odesílání/ukládání dokumentů bylo dokončeno. I když dokumenty čekají na odeslání/uložení, můžete si s pomocí svého počítače nebo přenosného zařízení pro jistotu ověřit, zda bylo odesílání dokumentů dokončeno. Když dojde k chybě, budou vám oznámena místa určení, na něž se odeslání/uložení dokumentů nezdařilo.
Pro výběr místa určení pro ohlášení z <Adresář> je nutné předem uložit místo určení. Uložení míst určení do adresáře
Pro výběr <Odeslat sobě> jako místa určení pro ohlášení musíte předem uložit svoji e-mailovou adresu do uživatelských informací a přihlásit se pomocí správy osobního ověření. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování. Základní operace pro skenování originálů
5
Stiskněte tlačítko <Volby>  <Hlášení o dokončení úlohy>.
6
Vyberte podmínky pro oznámení a nastavte místo určení pro ohlášení.
Pokud vyberete možnost <Upozornění pro Výsledek>, odešle se e-mail s oznámením pro každou odeslanou úlohu. Pokud vyberete možnost <Hlášení jen při chybě>, odešle se e-mail s oznámením pouze v případě, že dojde k chybě.
Bližší informace, jak prohlížet a používat adresář, viz v Adresář.
Pokud chcete zkontrolovat obsah odeslaného dokumentu, vyberte možnost <Připojit obraz VYS.> a připojte tak první stranu dokumentu jako soubor PDF k e-mailu s oznámením.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte tlačítko  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání. Po dokončení odesílání/ukládání se e-mail s oznámením odešle na zadanou adresu.
7WAS-095