<Nastavení tisku>

Zadejte nastavení pro tisk, která jsou společná pro všechny funkce.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Priorita tisku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Pro úlohu s vyšší prioritou můžete nastavit zpracování ihned po dokončení aktuálně zpracovávané úlohy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Priorita tisku>
<Kopie>: 1, 2, 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Tiskárna>: 1, 2, 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Přístup k ul. soub.>, <Příjem/Fax>, <Jiné>: 1, 2, 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud byla stanovena stejná priorita tisku pro více funkcí, začne tisk úlohy, která je pro tisk zpracována jako první.
Tisk s prioritou nezačne probíhat, dokud se nedokončí aktuální úloha. Pokud je však aktuální úloha pozastavená, může se v závislosti na nastavení začít tisknout další úloha.

<Priorita Text/Foto při rozpoznání jako Č/B pomocí ACS>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Můžete nastavit kvalitu, která se má použít, když je detekován černobílý originál a je aktivní automatický výběr barev.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Priorita Text/Foto při rozpoznání jako Č/B pomocí ACS>
<Priorita textu>, <Priorita foto>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
Pokud nastavíte <Priorita textu> v tomto nastavení a váš originál je černobílý podle režimu <Auto (Barvy/ČB)> v <Vybrat barvu>, bude originál zpracován, jako byste vybrali <Text> jako nastavení typu originálu, i když vyberete režim jiný než <Text> pro <Typ originálu> v <Kopie>.

<Konverze barvy specifickou barvou u dvoubar. tisku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Můžete si vybrat konkrétní barvu po použití při tisku, pomocí režimu dvou barev; tisk bude probíhat v černé barvě a ve zvolené barvě. V režimu dvou barev je možné provádět kopírování nebo tisk. Toto nastavení je reflektováno v režimu dvou barev pro tisk i v režimu dvou barev pro kopírování.
Všechny chromatické barvy: Když určujete barvu pro použití u všech chromatických barev jiných než černá, v originálu (obrázkových datech).
Pouze přibližné barvy: Pokud používáte barvu pouze pro určenou barvu (nebo přibližnou barvu) a pokud používáte černou pro všechny další chromatické barvy v originálu (nebo obrazových datech).
Příklad výměny barev a nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Konverze barvy specifickou barvou u dvoubar. tisku>
<Všechny chromatické barvy>, <Pouze přibližné barvy>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Výchozí nastavení výstupu hlášení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Zadejte výchozí nastavení používané při tisku hlášení, jako je např. Hlášení o vysílání a Hlášení správy komunikace.

<Uložit znaky pro Číslování stran/Vodoznak>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Uživatelský text pro <Číslování stran>/<Vodoznak> lze uložit/upravit/odstranit. Je to užitečné v případě, že používáte stejný text nebo vodoznak pro <Vodoznak> v <Ochranný vodoznak> a <Číslování stran> a <Vodoznak> ve funkci Kopírování / Uživatel Inbox.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit znaky pro Číslování stran/Vodoznak>
<Uložit>, <Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Informace o <Vodoznak> v <Ochranný vodoznak> a <Číslování stran> a <Vodoznak> jsou k dispozici v Připojení čísel a symbolů ke kopiím a Vložení textu „PŘÍSNĚ TAJNÉ“ (Ochranný vodoznak).
Uložit můžete až 30 uživatelem definovaných textů pro vodoznaky a čísla stránek.

<Nastavení volby číslování sad kopií>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Kromě číslování sad kopií můžete na výtisk přidat uživatelské jméno, datum a text.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení volby číslování sad kopií>
Vybrat možnost
<Volba čísla>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/uživ. jméno>: <Zap>, <Vyp>
<Datum>: <Zap>, <Vyp>
<Text>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
Nastavení data (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ano
Ne
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
Nastavit znaky (<Zadat>, Vybrat z uložených znaků)
Ano
Ne
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
Nastavení zarovnání (<Zarovnání vlevo>, <Zarovnání do středu>, <Zarovnání vpravo>)
Ano
Ne
Ano
Ano
B
Settings/Registration Basic Information

<Vynucený tisk informací identifikace>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
S pomocí této volby můžete provést vynucený tisk a zhotovit výtisk s ID uživatele, datem, IP adresou nebo sériovým číslem. Tisk uživatelských informací na dokumenty
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vynucený tisk informací identifikace>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Cílová funkce>: <Kopie> (<Zap>, <Vyp>), <Tiskárna> (<Zap>, <Vyp>), <Přístup k uloženým souborům> (<Zap>, <Vyp>)
Ano
Ne
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Poloha>: <Horní levý>, <Horní pravý>, <Dolní levý>, <Dolní pravý>
Ano
Ne
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Nastavit detaily>
Ano
Ne
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Adresy IPv6 nelze vytisknout.

<Nastavení ochranného vodoznaku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Zadejte nastavení pro funkci ochranného vodoznaku.

<Rychlý odchod z režimu spánku pro tiskovou úlohu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Pokud provádíte tisk LPD/RAW, když je stroj v režimu spánku, může nějakou dobu trvat, než se tisk zahájí. Je-li tato volba nastavena na <Zap>, tuto dobu lze zkrátit.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Rychlý odchod z režimu spánku pro tiskovou úlohu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Autom. smazat zastavené úlohy>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Běžný>  <Nastavení tisku>
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Zap> a úloha je zastavena kvůli uvíznutí papíru atd., stroj po určené době úlohu automaticky odstraní.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Autom. smazat zastavené úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
0 až 5 až 999 min
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Chcete-li zastavenou úlohu zachovat a neodstranit automaticky, viz <Časová prodleva zastavené úlohy>.
7WAS-0K1