<Wireless LAN>

S pomocí této volby zadáte nastavení bezdrátové sítě LAN.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení Wireless LAN>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>
S pomocí této volby zadáte nastavení bezdrátové sítě LAN. Připojení k bezdrátové síti LAN
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Režim WPS Push Button>
<Režim WPS PIN Code>
<Jiné (Nastavit ručně)>
<Vybrat příst. bod>
V seznamu vyberte přístupový bod a typ zabezpečení.
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Ověření WEP: <Zadat síťový klíč (WEP)> (<Klíč WEP>: Zadejte klíč WEP)
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Šifrování WPA/WPA2-PSK: <Zadat síťový klíč (PSK)> (<PSK>: Zadejte přístupové heslo WPA/WPA2-PSK)
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Zadat ručně>
<SSID>: Zadejte SSID
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení zabezpečení>: <Žádný>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení zabezpečení> (<WEP>)
<Ověř. IEEE 802.11> (<Otevřený systém>, <Sdílený klíč>), <Klíč WEP 1>, <Klíč WEP 2>, <Klíč WEP 3>, <Klíč WEP 4>
<Nastavení zabezpečení> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Způsob šifrování> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Informace Wireless LAN>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>
S pomocí této volby zobrazíte informace nastavení bezdrátové sítě LAN. Kontrola nastavení a informací bezdrátové sítě
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Informace Wireless LAN>
<Zobrazit vše>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Detaily>
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
-

<Režim úspory napájení>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>
S pomocí této volby můžete nastavit, aby se stroj pravidelně uváděl do režimu úspory energie podle signálů vysílaných bezdrátovým routerem LAN. Připojení k bezdrátové síti LAN
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Režim úspory napájení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
7WAS-0J6