Nastavení připojení výběrem bezdrátového směrovače

Bezdrátové routery, které lze použít pro připojení, lze vyhledat a vybrat jeden z nich na displeji stroje. Pokud jako normu zabezpečení vašeho routeru bezdrátové sítě LAN používáte WEP nebo WPA/WPA2-PSK, zadejte jako síťový klíč WEP nebo PSK. Potvrďte a zapište si předem informace týkající se vašeho SSID, síťového klíče, normy zabezpečení nebo metody ověřování/šifrování apod. Kontrola SSID a síťového klíče
Nastavení zabezpečení
Pokud je bezdrátové připojení vytvořeno výběrem bezdrátového směrovače, metoda ověřování funkce WEP je nastavena na možnost <Otevřený systém> nebo metoda šifrování funkce WPA/WPA2-PSK na možnost <Auto> (AES-CCMP nebo TKIP). Chcete-li vybrat možnost <Sdílený klíč> pro ověřování WEP nebo <AES-CCMP> pro šifrování WPA/WPA2-PSK, nastavte připojení v části <Zadat ručně>. Nastavení připojení zadáním podrobných nastavení
Pokud je jako norma zabezpečení vašeho routeru bezdrátové sítě LAN použito WPA/WPA2-EAP, metoda šifrování je nastavena na AES-CCMP. Před připojením k bezdrátové síti LAN také určete nastavení ověřování IEEE 802.1X počítače. Konfigurace nastavení ověřování IEEE 802.1X
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Nastavení Wireless LAN>  <Jiné (Nastavit ručně)>.
3
Stiskněte tlačítko <Vybrat příst. bod>.
Zařízení začne vyhledávat dostupné bezdrátové směrovače.
4
Vyberte bezdrátový router a připojte stroj k němu.
Jestliže nastavení zabezpečení vašeho routeru bezdrátové LAN je WEP nebo WPA/WPA2-PSK
1
Vyberte bezdrátový router LAN, který se má použít, a stiskněte <OK>.
2
Stiskněte <Klíč WEP> nebo <PSK> zadejte síťový klíč.
3
Stiskněte tlačítko <OK>.
Po dokončení konfigurace se na displeji zobrazí <Připojeno.>.
Jestliže nastavení zabezpečení vašeho routeru bezdrátové LAN je jiné než WEP nebo WPA/WPA2-PSK
1
Vyberte bezdrátový router LAN, který se má použít, a stiskněte <OK>.
Po dokončení konfigurace se na displeji zobrazí <Připojeno.>.
7WAS-038