Odstraňování zachycených svorek (imageRUNNER ADVANCE DX C477iZ)

Pokud dojde k zachycení svorek, na obrazovce se zobrazí zpráva, umístění, kde je svorka zachycena, a postup odstranění. Zkontrolujte na obrazovce, kde se svorka zachytila, a odstraňte ji podle následujícího postupu. Bezpečnostní upozornění týkající se odstraňování zachycených svorek viz „Důležité bezpečnostní pokyny“ v příručce Průvodce častými dotazy.
Co zkontrolovat před zahájením
Při odstraňování zachycených svorek se ujistěte, že jsou zavřené kryty a zásuvky na papír na stroji i volitelném zařízení.
7WAS-020