Hentning af tidligere anvendte kopiindstillinger (Tidligere indstillinger)

Du kan hente de tidligere anvendte kopiindstillinger. Detaljerne for den hentede indstilling kan ændres før kopiering.
De tre senest lagrede indstillinger bliver ikke slettet, selvom der bliver slukket for strømmen.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi>. <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tidligere indstillinger> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner
4
Vælg indstillingen, der skal hentes, og tryk på <OK>.
Når personlig godkendelsesadministration anvendes, henter maskinen de indstillinger, der tidligere er angivet af den bruger, der logger ind på maskinen.
5
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
7WCJ-06S