Introduktion (om maskinen)

Dette kapitel angiver grundlæggende oplysninger om brugen af maskinen som f.eks. dele og metoder til ilæggelse af papir. Du kan også henvise til denne sektion for at få oplysninger om emner som f.eks. vedligeholdelsesprocedurer for hovedenheden, håndtering af papir- eller hæfteklammestop og maskinspecifikationerne.

Håndbøger til denne maskine

Dette afsnit beskriver de forskellige vejledninger, du kan se i, for at få oplysninger om, hvordan du anvender denne brugervejledning (denne vejledning) og maskinens funktioner og betjeningsprocedurer.

Dele og deres funktioner

Dette afsnit beskriver de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner.

Tænde maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder eller slukker for maskinen.

Placering af originaler og ilægning af papir

Dette afsnit beskriver, hvordan du anbringer de originaler, der skal scannes, og hvordan du ilægger papir, der skal bruges til printning.

Vedligeholdelse af hovedenhed

I dette afsnit beskrives vedligeholdelse og administration af maskinen samt regelmæssig rengøring og udskiftning af forbrugsstoffer.

Udbedring af papirstop

Dette afsnit beskriver, hvordan du håndterer papirstop, der sker under brug af maskinen.

Udbedring af hæfteklammestop (valgfrit)

Dette afsnit beskriver, hvordan du håndterer hæfteklammestop, der sker under brug af maskinen.

Ekstraudstyr

Se dette afsnit for at tjekke tilbehøret for at bruge maskinen mere effektivt.

Maskinspecifikationer

Se i dette afsnit for at få specifikationerne for hovedenheden og tilbehørsenhederne.

Yderligere information

Se dette afsnit vedrørende ansvarsfraskrivelser og copyrightinformation.
7WCJ-000