Indstilling af proxy

Du kan indstille en proxy til at håndtere kommunikationen i stedet for maskinen og bruge den ved tilslutning til enheder uden for netværket, som f.eks. når du gennemser websites. Sikkerheden forbedres ved brug af en proxy, fordi maskinen ikke direkte tilgår ressourcer uden for netværket. Administrator- eller netværksadm-rettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer>  <Netværk>  <TCP/IP-indstillinger>  <Proxy-indstillinger>.
3
Indstil <Brug proxy> til <Til>, konfigurér de nødvendige indstillinger, og tryk på <OK>.
<Serveradresse>
Angiv adressen på den proxy-server, der skal anvendes. Angiv IP-adressen eller hostnavnet alt efter dit miljø.
<Portnummer>
Indtast portnummeret på den proxy-server, der skal anvendes.
<Brug Proxy inden for samme domæne>
Vælg <Til>, hvis du også vil bruge proxy-serveren, når du kommunikerer med enheder i det samme domæne.
Denne indstilling vises kun for hovedlinjens skærm til proxyindstillinger.
<Indstilling af godkendelse>
For at bruge proxy-serverens godkendelsesfunktion skal du trykke på denne og konfigurere godkendelsesinformationerne. På det skærmbillede, der vises, skal du trykke på <Til>, indtaste brugernavnet og passwordet for at bruge proxy-godkendelse og trykke på <OK>.
4
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering) <Anv. ændr. indst.>  <Ja>.
7WCJ-0E4