Hvis AirPrint ikke kan bruges

Hvis AirPrint ikke kan bruges, kan du prøve følgende løsninger.
Sørg for, at maskinen er tændt. Hvis maskinen er tændt, skal du først slukke, så vente mindst 10 sekunder og derefter tænde den igen for at se, om problemet er løst.
Sørg for, at der ikke vises fejlmeddelelser på skærmen.
Sørg for, at Apple-enhederne og maskinen er tilsluttet til det samme LAN. Hvis maskinen er tændt, kan det vare flere minutter, før maskinen er klar til kommunikation.
Sørg for, at Bonjour er aktiveret på din Apple-enhed.
Sørg for, at maskinen er konfigureret til at aktivere handlinger fra en computer, selvom der ikke er angivet et id og en adgangskode for afdelingen.
Sørg for, at papiret er lagt i maskinen, og at der er tilstrækkelig toner i maskinen, når du printer. Visning af skærmen for AirPrint
Ved scanning skal du sikre, at maskinens indstilling for netværksforbindelsesscanning er <Til>. <Brug Network Link Scan>
7WCJ-0C0