Indstilling af tilstanden til forhindring af kuvertforsejlling (kun C477-serie)

Hvis lim på kuvertflapper smelter og forsegles på grund af varmen og trykket fra fikseringsenheden under printning af kuverter, skal følgende handling udføres.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Særlig behandling>  <Forhindring af forsegling af konvolut>.
2
Tryk på <Til>  <OK>.
Denne indstilling er kun aktiveret under printning af kuverter.
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan kvaliteten af billedet blive påvirket negativt.
7WCJ-0S5