Indstilling af en IP-adresse

For at slutte maskinen til et netværk er det nødvendigt med en unik IP-adresse på netværket. Maskinen understøtter to versioner af IP-adresser: "IPv4" og "IPv6". Indstil og brug dem i overensstemmelse med dit miljø. Du kan bruge enten IPv4 eller IPv6. Du kan også anvende dem begge på samme tid.
Når en tilslutningsmetode med en hovedlinje og underline er valgt i <Vælg Interface>, skal IP-adressen for underlinjen angives i <Indstillinger for IP-adresse> i <Indstillinger for sublinje>.
7WCJ-03C