Indstilling af statisk routing

Du kan indstille statisk ruteangivelse for at angive netværksruten manuelt.
Når du f.eks. sender data fra en maskine, der er forbundet til andre netværk via en, med både hovedlinjen og underlinjen, kan dataene sendes via gatewayen for underlinjen i stedet for gatewayen for hovedlinjen, hvilket ville være det normale.
*1 Gateway for hovedlinje
*2 Gateway for underlinje
*3 Indstillinger for statisk ruteangivelse
Når du tilslutter til et andet netværk via en router, skal du angive gateway-adressen i <Indstillinger for IP-adresse> på forhånd. Indstilling af en IPv4-adresseIndstilling af IPv4-adressen for underlinjen
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Præferencer> <Netværk>  <Indstillinger for Statisk routing>.
3
Tryk på <Til> for <Indstillinger for Statisk routing>.
4
Vælg linjen for at registrere oplysningerne om den statiske ruteangivelse på listen tryk på <Redigér>.
5
Indtast <Adresse> og <Præfiks-længde> tryk på <Næste>.
Tryk på hver enkelt knap, og angiv den krævede indstilling.
6
Angiv gatewayadressen tryk på <OK> <OK>.
7
Tryk på  (Indstillinger/Registrering) <Ja>.
Ruterækkefølgen vises i <Rækkef.> på indstillingsskærmen til statisk ruteangivelse.
Du kan registrere op til 16 enheder, der kan tilsluttes.
Hvorvidt indstillingerne for statisk rouning lykkes/mislykkes vises i <Routing-registr.>. Der vises også en fejlmeddelelse i bunden af skærmen.
Når der angives fejl i <Routing-registr.>, skal du vælge indstillingerne for statisk ruteangivelse, der mislykkedes, og indstille adressen og gatewayadressen igen.
7WCJ-040