Pölysuojalasin puhdistaminen

Jos valkoisia raitoja tai muita tulostusvirheitä ilmenee valotuslasin, syöttölaitteen ja pääyksikön puhdistamisen jälkeen, pölysuojalasi voi olla likainen. Puhdista tässä tapauksessa pölysuojalasi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Laitteen virran katkaiseminen
Tarkista laitteen toimintatila ennen virran sammuttamista. Virta voidaan sammuttaa, vaikka laite suorittaa toimintoa. Virran sammuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa toiminnon keskeytymisen tai tietojen vahingoittumisen.
2
Avaa etukansi.
3
Vedä väriainekasetti ulos.
Älä kohdista väriainekasettiin iskuja kolauttamalla sitä mihinkään. Siitä voi aiheutua väriaineen vuotamista.
4
Aseta poistettu värikasetti takaisin paikalleen.
Varmista ennen väriainekasetin asettamista paikalleen, että väriainekasetin väri ja pääyksikön värikasettipaikassa ilmoitettu väri ovat samat.
Pitele väriainekasettia niin, että nuolen osoittama sivu on ylhäällä, ja liu'uta se pääyksikköön niin pitkälle kuin sen menee.
Aseta väriainekasetti väriainekasetin ohjaimeen () ja työnnä kasettia sisään niin pitkälle kuin sen menee.
Toista vaiheet 3 ja 4 lopuille kolmelle värikasetille.
5
Sulje etukansi.
6
Kytke virtajohto pistorasiaan ja kytke virta laitteeseen.
Laitteen käynnistäminen
7WEC-01F