Värikasetin vaihtaminen

Kun väriaine on loppumassa tai loppuu, näyttöön tulee kehotus uuden väriainekasetin valmistelemisesta tai väriainekasetin vaihtamisesta. Valmistele uusi väriainekasetti tai suorita kasetin vaihto näytetyn ilmoituksen mukaan.
Älä vaihda värikasetteja ennen kuin niiden vaihtamiseen kehottava viesti ilmestyy.
Lisätietoja ilmoituksista on kohdassa Viestin ratkaiseminen.
Lisätietoja väriainekasettien tuotenumeroista on kohdassa Vaihto-osat.
Voit tarkistaa jäljellä olevan väriaineen määrän. Jäljellä olevan väriaineen tason tarkistaminen

Värikasetin vaihtamisen toimenpiteet

Jos vaihdat useita väriainekasetteja samanaikaisesti, vaihda ne seuraavassa järjestyksessä: musta, keltainen, magenta, syaani.
1
Valitse .
Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa, kun musta väriaine loppuu tai kaikki väriaineet loppuvat.
2
Avaa pääyksikön etukansi.
3
Vedä väriainekasetti ulos.
Vedä ulos näytössä mainitun värinen väriainekasetti.
Älä kohdista väriainekasettiin iskuja kolauttamalla sitä mihinkään. Siitä voi aiheutua väriaineen vuotamista.
4
Poista uusi väriainekasetti pakkauksesta.
5
Ravista uutta väriainekasettia viisi tai kuusi kertaa, jotta väriaine jakautuu tasaisesti kasetin sisällä.
Älä poista rummun suojakantta tässä vaiheessa.
6
Poista rummun suojakansi.
Älä kosketa väriainekasetin yläosassa olevaa rummun pintaa.
7
Aseta uusi väriainekasetti paikalleen.
Varmista ennen väriainekasetin asettamista paikalleen, että väriainekasetin väri ja pääyksikön värikasettipaikassa ilmoitettu väri ovat samat.
Pitele väriainekasettia niin, että nuolen osoittama sivu on ylhäällä, ja liu'uta se pääyksikköön niin pitkälle kuin sen menee.
Aseta väriainekasetti väriainekasetin ohjaimeen () ja työnnä kasettia sisään niin pitkälle kuin sen menee.
8
Sulje pääyksikön etuovi.
Jos tulostus keskeytyy väriaineen loppumisen vuoksi, se jatkuu automaattisesti, kun olet vaihtanut väriainekasetin.
Jos syaani, magenta tai keltainen väri loppuu, voit jatkaa tulostamista mustavalkoisena niin kauan kuin mustaa väriä riittää, mutta tulostuslaatu heikkenee. Jos haluat jatkaa tulostusta mustavalkoisena, älä vaihda värikasettia ennen kuin tulostus on valmis.
Jos tulostuksen väri ja tummuus on erilainen väriainekasetin vaihdon jälkeen, suorita säätö.
7WEC-01H