Digitaalisen allekirjoituksen lisääminen lähetettyihin tiedostoihin

Lisäämällä digitaalisen allekirjoituksen skannattuun asiakirjaan joka lähetetään tietyssä tiedostomuodossa, voit varmentaa että asiakirjaa ei ole muutettu ja että se on tekijän varmentama. Laite voi lisätä asiakirjoihin laiteallekirjoituksen tai käyttäjäallekirjoituksen.
Laitteen allekirjoitus
Laiteallekirjoitus käyttää avain ja varmenne -mekanismia, jonka avulla skannatun asiakirjan vastaanottaja voi varmistaa että se on luotu tässä laitteessa. Vastaanottaja voit tarkistaa millä laitteella asiakirja on luotu, ja myös sen onko asiakirjaa muunneltu. Ennen kuin voit lisätä laiteallekirjoituksen, laitteessa on luotava laiteallekirjoituksessa tarvittava avain ja varmenne (laitevarmenne). Laiteallekirjoituksen varmenteen muodostaminen
Käyttäjän allekirjoitus
Käyttäjäallekirjoitus liittyy henkilökohtaisen autentikoinnin toimintoihin, ja sen avulla skannatun asiakirjan vastaanottaja voi varmentaa tekijän. Kuten laiteallekirjoituksessa, myös käyttäjäallekirjoituksen avulla vastaanottaja pystyy tarkistamaan onko asiakirjaa muunneltu sen jälkeen kun allekirjoitus on lisätty. Ennen kuin voit lisätä käyttäjäallekirjoituksen, avain ja varmenne (käyttäjävarmenne) on rekisteröitävä kullekin käyttäjälle Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta. Käyttäjäallekirjoituksen varmenteen tallentaminen
Tietoja varmenteiden vahvistamisesta, varmenteiden tallentamisesta luotettavien varmenteiden listalle, ja vastaanottajan puolelta tapahtuvasta allekirjoitusten varmistamisesta, katso sellaisen ohjelmiston dokumentaatiota joka tukee PDF-muotoa (kuten Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Et voi asettaa tiedostolle useita digitaalisia allekirjoituksia. Tässä tapauksessa laiteallekirjoituksia sovelletaan ennen käyttäjäallekirjoituksia.
Jos vastaanottaja varmistaa PDF:n tai XPS:n, johon on lisätty useita allekirjoituksia käyttämällä ohjelmaa, joka tukee PDF-muotoa (kuten Adobe Reader/Adobe Acrobat) tai XPS-muotoa (kuten XPS Viewer), vain viimeisin tiedostoon lisätty allekirjoitus on voimassa. Laiteallekirjoitus vaikuttaisi asiakirjaan siten, että se näyttäisi muokatulta.
Et voi välittää vastaanotettua i-faksia jolla on käyttäjäallekirjoitus laitteesta.
VINKIT
Digitaalisen allekirjoituksen näyttäminen (näkyvä allekirjoitus)
Digitaalisen allekirjoituksen tiedot voidaan näyttää asiakirjan ensimmäisellä sivulla, jolloin lukija näkee helposti että digitaalinen allekirjoitus on lisätty. Vain PDF-asiakirjat tukevat näkyvää allekirjoitusta. Digitaalisen allekirjoituksen lisääminen
7WEC-0ES