Väritulostuksessa käytetyn väriaineen määrän vähentäminen

Suuren värimäärän kiinnittäminen paperiin saattaa aiheuttaa virheitä väritulostuksessa, kuten tummien hahmojen tai viivojen jälkikuvia. Kiinnitettävän värimäärän pienentäminen voi korjata tämän ongelman.
Tämä toiminto voi korjata seuraavia ongelmia.
Väriainetta varisee tulostettujen kuvien tummia värejä sisältävien alueiden ympärille
Heikko väriaineen kiinnitys matalassa lämpötilassa
Kalvoille tulostettujen kuvien näkyminen tummina heijastettaessa
Väri näkyy paperin läpi, kun kopioidaan kaksipuolisesti tulostettuja alkuperäisiä
Tämä toiminto on käytössä, kun <Kopio>- <Tulostus>- tai <Tallennetut tiedostot> -valikossa valitaan <Käytä täysväriä> kohdassa <Valitse väri> tai valitaan <Käytä autom. (Väri/Mustav.)> eli kun nykyinen tulostustila on täysväritila.
Tämän toiminnon käyttämisellä voi olla negatiivisia vaikutuksia tulostuslaatuun.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito> <Säädä kuvan laatu> <Säädä väritulostuksessa käyt. värin määrää>.
2
Valitse väriaineen määrän asetus ja valitse sitten <OK>.
<Ei> tulostaa vakiomäärällä väriainetta.
<Taso 1> tulostaa tummat värialueet hieman pienemmällä värimäärällä kuin vakiomäärä.
<Taso 2> tulostaa yleensäkin pienemmällä väriainemäärällä.
7WEC-0RX