Kirjekuorten kiinniliimautumisen estotilan asettaminen (vain C477 Series)

Jos kirjekuorten läppien liima sulaa ja liimaa kuoret kiinni tulostuksen aikana kiinnitysyksikön lämpötilan ja paineen vuoksi, suorita seuraavat toimet.
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus)  <Säätö/Ylläpito>  <Säädä kuvan laatu>  <Erikoiskäsittely>  <Kirjekuoren sulkemisen estotila>.
2
Valitse <Kyllä>  <OK>.
Tämä asetus on käytössä vain kirjekuorten tulostuksen aikana.
Jos tämän asetuksen arvona on <Kyllä>, kuvanlaatu saattaa kärsiä.
7WEC-0S5