Valvonta ja ohjaus SNMP:n kautta

SNMP on protokolla, jolla valvotaan ja hallitaan verkossa olevia viestintälaitteita MIB-nimisellä hallintatietojen tietokannalla. Voit tarkistaa tietokoneen avulla laitteen virhetiedot ja tehtyjen tulosteiden määrän. Laite tukee SNMPv1:tä ja SNMPv3:a, joiden turvaominaisuudet on vahvistettu. Voi käyttää jompaakumpaa tai molempia. Aseta kumpikin ympäristösi ja tarkoitustesi mukaan.
SNMPv1
SNMPv1 määrittää yhteisönimeksi kutsuttavaan tietoon perustuvan yhdistämislaajuuden. Koska yhteisönimet lähetetään verkkoon tavallisena tekstinä, ne saattavat aiheuttaa turvaongelmia. Poista turvallisuuden takaamiseksi SNMPv1 ja käytä SNMPv3:a.
SNMPv3
SNMPv3 mahdollistaa verkkolaitteen hallinnan huomattavilla turvatoiminnoilla.
Kun SNMP-hallintaohjelma on käytettävissä, voit asettaa, valvoa ja kontrolloida laitetta tietokoneella. Jos tarvitset lisätietoja, katso ohjelmiston käyttöohjeet.

SNMPv1:n/SNMPv3:n asettaminen

1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Yleisasetukset>  <Verkko>  <SNMPasetukset>.
3
Aseta SNMPv1.
1
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä SNMPv1:tä>.
Jos et käytä SNMPv1:tä, valitse <Ei>.
2
Valitse <Aseta nimetty yhteisö>, <Aseta yhteisönimi 1> tai <Aseta yhteisönimi 2>.
Erillinen yhteisö (ryhmä) on muodostettu johtajille, jotka käyttävät Canon-ohjelmistoja, kuten iW Management Console. Käytä erillistä yhteisöä valitsemalla <Aseta nimetty yhteisö>. Määritä yleinen yhteisö valitsemalla <Aseta yhteisönimi 1> tai <Aseta yhteisönimi 2>.
3
Aseta yhteisö.
<Nimetty yhteisö>/<Yhteisönimi 1>/<Yhteisönimi 2>
Käytä valittua yhteisöä valitsemalla <Kyllä>. Jos et halua käyttää yhteisöä, valitse <Ei>.
<MIB pääsyoikeudet>
Valitse kullekin yhteisölle MIB-käyttöoikeudet kohdassa <Luku/Kirj.> tai <Vain luku>.
<Yhteisönimi>
Kirjoita yhteisösi nimi aakkosnumeerisilla merkeillä. Jos valitset <Aseta nimetty yhteisö>, et voi määrittää erityistä yhteisönimeä.
4
Valitse <OK>.
4
Aseta SNMPv3.
1
Valitse <Kyllä> kohdassa <Käytä SNMPv3:a>.
Jos et käytä SNMPv3:a, valitse <Ei>.
2
Valitse <Pääkäyttäjän asetukset>.
3
Määritä tarvittavat asetukset ja valitse <OK>.
<Käytä pääkäyttäjää>
Jos käytät pääkäyttäjää, valitse <Kyllä>.
<Salaussalasana>
Jos käytät eri salasanaa kuin todentamisessa, poista <Käytä samaa salasanaa kuin autentikoinnissa> -valinta, valitse <Salaussalasana> ja kirjoita salasana.
Jos "Administrator" ei ole käytössä, et voi asettaa kohtaa <Pääkäyttäjän asetukset> (<Käytä pääkäyttäjää> -asetuksena on <Ei>).
4
Paina <Käyttäjän asetukset> <Tallenna>.
5
Syötä tarvittavat tiedot.
<Käyttäjänimi>
Kirjoita käyttäjänimi aakkosnumeerisilla merkeillä.
Et voi tallentaa käyttäjänimeä "Administrator". Jos haluat tallentaa käyttäjän "Administrator", <Käytä pääkäyttäjää> -asetukseksi on määritettävä <Ei> kohdassa <Pääkäyttäjän asetukset>.
<MIB pääsyoikeudet>
Valitse MIB-käyttöoikeudet kohdassa <Luku/Kirj.> tai <Vain luku>.
<Turva-asetukset>
Aseta todentamisen ja koodauksen yhdistelmä. Valitse <Autent. Kyllä/Salaus Kyllä>, <Autent. Kyllä/Salaus Ei> tai <Autentik.Ei/Salaus Ei>.
<Autentikointialgoritmi>
Valitse MD5, SHA1 tai SHA2 ympäristön mukaan. Valitse SHA2-asetukselle yksi neljästä hajautuspituudesta (224-bittinen, 256-bittinen, 384-bittinen tai 512-bittinen).
<Autentikoinnin salasana>
Kirjoita todentamisessa käytettävä salasana. Kun salasana on kirjoitettu, <Vahvista>-ikkuna tulee näkyviin vahvistamista varten. Kirjoita salasana uudelleen.
<Salausalgoritmi>
Valitse <DES> tai <AES> ympäristön mukaan.
<Salaussalasana>
Kirjoita koodauksessa käytettävä salasana. Kun salasana on kirjoitettu, <Vahvista>-ikkuna tulee näkyviin vahvistamista varten. Kirjoita salasana uudelleen.
6
Paina <OK> <OK>.
7
Valitse <OK>.
5
Määritä asetukset kohdassa <Hae tulostimen hallintatieto isännältä>.
Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, voit hakea ajoittain tulostimen hallintatietoja, kuten verkon tietokoneen tulostusprotokollan SNMP:n avulla.
6
Valitse <Seuraava>.
7
Määritä asetukset kohdassa <Hylkää SNMP-paketit lepotilassa>.
SNMP-tietoa ei voi vastaanottaa lepotilassa.
Jos valitset asetukseksi <Kyllä>, et voi ehkä käyttää laitetta Canon-ohjelmistossa (iW-sarja) tai SNMP-protokollaa käyttävissä sovelluksissa.
8
Valitse <OK>.
9
Valitse  (Asetukset/Tallennus) <Kyllä>.
Jos SNMPv1 ja SNMPv3 ovat käytössä yhtä aikaa, SNMPv1:n MIB-käyttöoikeudeksi on suositeltavaa valita <Vain luku>. Jos valitset asetuksen <Luku/Kirj.>, lähes kaikki laitteen toiminnot ovat käytettävissä eivätkä SNMPv3:n vahvat turvatoiminnot ole käytössä. Pääsyoikeudet MIB:hen voidaan asettaa joko SNMPv1:ssä tai SNMPv3:ssa. SNMPv3:ssa voit asettaa ne käyttäjäkohtaisesti.
7WEC-03Y