<Stel bestemming in>

Geef de instellingen op voor het registreren van bestemmingen en het adresboek.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Adreslijsten>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt een lijst afdrukken met bestemmingen die in het adresboek of onder snelkiestoetsen zijn geregistreerd. Een lijst met instellingen afdrukken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Adreslijsten>
<Adreslijst 1> tot <Adreslijst 10>, <Sneltoets>, <Adreslijst beheerder>, <Lijst afdrukken>
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
-
Zelfs als u <Beheer toegangsnummers adresboek> instelt op <Aan>, worden alle bestemmingen afgedrukt, inclusief degene die zijn opgeslagen met toegangsnummer.

<Registreer bestemmingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt bestemmingen registreren naar het adresboek van de machine. Bestemmingen registreren in het adresboek
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer bestemmingen>
<Nieuwe best. registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijderen>, <Zoeken op naam>
Ja
Ja
Ja*1
Ja*2
C
Address Book
*1 <Te doorz. server:>: Nee
*2 <Persoonlijke adreslijst>, <User Group Address List>: Nee

<Hernoemen adreslijst>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt elke adressenlijst hernoemen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Hernoemen adreslijst>
<Adreslijst 1> tot <Adreslijst 10>, <Hernoemen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Address Book

<Snelkiestoets opsl.>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt bestemmingen registreren onder de snelkiestoetsen van de machine. Een bestemming onder een snelkiestoets opslaan
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Snelkiestoets opsl.>
<001> tot <200>, <Reg./Bewerk.>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Address Book

<Wijzig standaard weergave van adresboek.>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt het type adresboek opgeven dat u wilt weergeven wanneer u op <Adresboek> drukt op het scherm met basisfuncties voor Fax of voor Scannen en verzenden.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig standaard weergave van adresboek.>
<Lokaal>, <LDAP-server>, <Op afstand>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Adresboek PIN>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt een PIN voor het adresboek instellen. Gebruik van het adresboek beperken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Adresboek PIN>
<Instellen>:
<PIN>: De pincode opgeven (maximaal seven cijfers)
<Bevestigen>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Beheer toegangsnummers adresboek>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt aangeven of gebruikers een toegangsnummer voor een bestemming mogen instellen bij het opslaan in het adresboek. Gebruik van het adresboek beperken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Beheer toegangsnummers adresboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Wachtwoord toevoegen bij export adresboek>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
Als u dit instelt op <Aan>, kunt u selecteren of de wachtwoorden die voor bestemmingen zijn geregistreerd, moeten worden toegevoegd bij het exporteren van het adresboek met de Remote UI (UI op afstand).
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wachtwoord toevoegen bij export adresboek>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
U kunt instellen of de volgende wachtwoorden dienen te worden geëxporteerd:
Het wachtwoord voor verzending van subadressen dat is ingesteld in faxbestemmingen
Het verificatiewachtwoord dat is ingesteld voor de bestemmingen van de bestandsserver (waaronder de Geavanceerde ruimte die extern wordt geopend)

<Registreer LDAP-server>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt de instellingen van een LDAP-server opgeven, zoals een servernaam en -adres, die u gebruikt voor het zoeken naar of het opslaan van bestemmingen. De LDAP-server registreren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer LDAP-server>
<Registreren>, <Details/Bewerken>, <Verwijderen>, <Lijst afdrukken>
Ja
Ja
Ja
Nee
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Verwijderen>, <Lijst afdrukken>: Nee

<Autom. zoeken bij gebruik LDAP-server>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
Als u deze instelling instelt op <Aan>, kunt u onmiddellijk zoekopdrachten starten wanneer u toegang krijgt tot een LDAP-server vanaf het bedieningspaneel van de machine.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Autom. zoeken bij gebruik LDAP-server>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Automatische zoekopdrachten worden alleen uitgevoerd voor de eerste LDAP-server die is geregistreerd. Deze wordt bovenaan de vervolgkeuzelijst met LDAP-servers weergegeven.

<Bevestig TLS-certificaat voor LDAP-servertoegang>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt selecteren of TLS-certificaten worden geverifieerd bij verbinding met een LDAP-server.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Bevestig TLS-certificaat voor LDAP-servertoegang>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Wanneer <Aan> is geselecteerd:
<CN>: Aan, Uit

<Wijzig standaardzoekvoorwaarden LDAP>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt veelgebruikte zoekvoorwaarden opslaan als de standaardinstelling voor het doorzoeken van een LDAP-server.
Standaardzoekcondities registreren voor elke LDAP-server
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig standaardzoekvoorwaarden LDAP>
<Registreren>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Personal Setting Information

<LDAP-zoekattribuut opslaan/bewerken>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt zoekitems toevoegen om te gebruiken bij het zoeken op een LDAP-server.
LDAP-zoekattributen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<LDAP-zoekattribuut opslaan/bewerken>
<Naam>, <E-mail>, <Fax>, <Organisatie>, <Organisatieeenheid>,
<Niet gereg. 1>, <Niet gereg. 2>:
<Reg./Bewerk.>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information

<Instellingen zoeken op naam bij gebruik LDAP-server>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt het attribuut opgeven dat wordt gebruikt bij het doorzoeken van een LDAP-server naar bestemmingen op naam met "Zoeken op naam".
Configureren naar "Zoeken op naam" voor LDAP-zoekacties
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen zoeken op naam bij gebruik LDAP-server>
<Benoem type voor zoekattribuut>:
CN, commonname, Vol. naam, displayName, sn, Voornaam, Gebr.
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Bevat, Bevat niet, is gelijk aan, Verschilt van, Begint met, Eindigt met

<Adresboek op afstand ophalen>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
Geef de instellingen op voor het ophalen van een extern adresboek.

<Adresboek op afstand open maken>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
Geef de instellingen op voor het openbaar maken van een extern adresboek.

<Gebruik persoonlijke adressenlijst>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt aangeven of een persoonlijk adresboek van een gebruiker die zich met persoonlijke-verificatiebeheer aanmeldt op de machine, moet worden gebruikt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik persoonlijke adressenlijst>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Gebruik adressenlijst gebruikersgroep>

 (Instellingen/Registratie)  <Stel bestemming in>
U kunt het gebruik van <User Group Address List> beperken. Wanneer een beheerder de machine echter benadert vanuit de Remote UI (UI op afstand), kan men registreren/bewerken <User Group Address List> ongeacht deze instelling.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik adressenlijst gebruikersgroep>
<Aan>, <Aan (alleen bladeren)>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
U kunt instellen dat ook de naam van het gebruikersgroepsadresboek moet worden gewijzigd wanneer een gebruikersgroepsnaam wordt gewijzigd. Meld u aan bij de Remote UI (UI op afstand) als een gebruiker met beheerdersbevoegdheden, druk op [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] schakel het selectievakje [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] in.
7WEE-0LS