<Afdrukinstellingen>

Geef de afdrukinstellingen op die gemeenschappelijk zijn voor alle functies.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Afdrukprioriteit>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Een opdracht met een hogere ingestelde prioriteit, kan worden afgedrukt zodra de opdracht die op dat moment wordt verwerkt is voltooid.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukprioriteit>
<Kopie>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Opge. bst. openen>, <Ontvangen/Fax>, <Overige>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Als voor meerdere functies dezelfde afdrukprioriteit is aangegeven, dan begint het afdrukken met de eerst verwerkte afdrukopdracht.
Het afdrukken met prioriteit vindt niet plaats voordat de huidige opdracht is voltooid. Als de huidige opdracht echter wordt gepauzeerd, kan het afdrukken of een andere opdracht misschien starten, afhankelijk van de instellingen.

<Prioriteit Tekst/Foto als herkend als Z-W door ACS>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt de gewenste kwaliteit instellen wanneer een zwart-wit origineel wordt gedetecteerd met automatische kleurselectie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Prioriteit Tekst/Foto als herkend als Z-W door ACS>
<Tekstprioriteit>, <Fotoprioriteit>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Als u <Tekstprioriteit> instelt in deze instelling en uw origineel is geïdentificeerd als zwart en wit door de modus <Auto (Kleur/Z-W)> in <Selecteer kleur>, dan wordt het origineel verwerkt alsof u <Tekst> hebt geselecteerd als het type origineel, zelfs wanneer u een andere modus selecteert dan <Tekst> voor <Type origineel> in <Kopie>.

<Conv. kleur op specifieke kleur vr afdruk met 2 kleuren>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt de opgegeven kleur die moet worden gebruikt, selecteren wanneer u afdrukt met de tweekleurenmodus, die afdrukt in zwart en een opgegeven kleur. U kunt de tweekleurenmodus instellen voor kopiëren of afdrukken. Deze instelling wordt weergegeven in de tweekleurenmodus voor afdrukken en in de tweekleurenmodus voor kopiëren.
Alle chromatische kleuren: Bij het opgeven van de kleur die moet worden gebruikt voor alle chromatische kleuren behalve zwart in het origineel (of afbeeldingsgegevens).
Alleen kleuren bij benadering: Bij het gebruik van de kleur voor alleen de opgegeven kleur (of kleur bij benadering) en bij het gebruik van zwart voor alle chromatische kleuren in het origineel (of afbeeldingsgegevens).
Voorbeeld vervangen kleuren en instellingen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Conv. kleur op specifieke kleur vr afdruk met 2 kleuren>
<Alle chromatische kleuren>, <Alleen kleuren bij benadering>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Standaardinstellingen Afdrukrapport>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Geef de standaardinstellingen op die worden gebruikt wanneer rapporten zoals het TX-rapport en het communicatiebeheerrapport worden afgedrukt.

<Registreer tekens voor paginanummering/watermerk>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt door de gebruiker gedefinieerde tekst registreren/bewerken/verwijderen voor <Paginanummering>/<Watermerk>. Het is handig als u altijd dezelfde tekst of hetzelfde watermerk gebruikt voor <Watermerk> in <Beveiligd watermerk> en <Paginanummering> en <Watermerk> bij de kopieerfunctie/functie voor gebruikerspostbussen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer tekens voor paginanummering/watermerk>
<Registreren>, <Bewerken>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Voor informatie over <Watermerk> in <Beveiligd watermerk>, en <Paginanummering> en <Watermerk>, raadpleegt u Getallen en symbolen aan kopieën toevoegen en De tekst "TOPGEHEIM" insluiten (Beveiligd watermerk).
U kunt max. 30 gebruiker gedefinieerde tekststrings registreren voor watermerken en paginanummers.

<Instellingen Kopiesetnummering optie>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Naast Kopiesetnummering kunt u gebruikersnaam, datum en tekst op de afdruk toevoegen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Kopiesetnummering optie>
Selecteer optie
<Num.optie>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Gebr.naam>: <Aan>, <Uit>
<Datum>: <Aan>, <Uit>
<Tekst>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datuminstellingen (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Tekens instellen (<Invoeren>, selecteer uit de geregistreerde tekens)
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Uitlijninstellingen (<Links uitlijnen>, <Midden uitlijnen>, <Rechts uitlijnen>)
Ja
Nee
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Geforceerde afdruk van herkenningsgegevens>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
U kunt forceren dat gebruikers-ID, IP-adres of serienummer van de machine op de afdruk wordt afgedrukt. Gebruikersgegevens op documenten afdrukken
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geforceerde afdruk van herkenningsgegevens>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Doelfunctie>: <Kopie> (<Aan>, <Uit>), <Printer> (<Aan>, <Uit>), <Toegang opgeslagen bestanden> (<Aan>, <Uit>)
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Positie>: <Linksboven>, <Rechtsboven>, <Linksonder>, <Rechtsonder>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
<Stel details in>
Ja
Nee
Ja
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
IPv6-adressen kunnen niet worden afgedrukt.

<Instellingen Beveiligd watermerk>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Geef de instellingen voor de functie Beveiligd watermerk op.

<Sluimermodus snel opheffen voor afdrukopdracht>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Als u LPD/RAW-afdrukken uitvoert terwijl de machine in sluimermodus is, kan het even duren voordat het afdrukken wordt gestart. Als deze instelling is ingesteld op <Aan> staat, kan deze tijd worden verminderd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Sluimermodus snel opheffen voor afdrukopdracht>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Verwijder automatisch onderbroken opdrachten>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Algemeen>  <Afdrukinstellingen>
Als deze instelling is ingesteld op <Aan> en een opdracht wordt gestopt vanwege vastgelopen papier enz., verwijdert de machine automatisch de opdracht na de opgegeven tijdsperiode.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verwijder automatisch onderbroken opdrachten>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
0 tot 5 tot 999 min.
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u een onderbroken opdracht wilt behouden zonder deze automatisch te verwijderen, raadpleegt u <Onderbroken opdracht timeout>.
7WEE-0K1