<Kopie>

Geef de instellingen voor de kopieerfunctie op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt een combinatie van veelgebruikte instellingen bij het kopiëren registreren naar één knop. U kunt de knop ook een naam geven. Een combinatie van veelgebruikte functies registreren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreren/Bewerken favorieteninstellingen>
<M1> tot <M9>: <Registreren>, <Hernoemen>, <Verwijderen>, <Controleer inhoud>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorieteninstellingen

<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt selecteren of een bevestigingsscherm moet worden weergegeven wanneer "Favorieteninstellingen" worden opgeroepen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave bevestiging voor favorieteninst.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Wijzig standaardinstellingen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt de instellingen wijzigen die als standaard zijn geregistreerd voor de functie <Kopie>. Het scherm met basisfuncties aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Wijzig standaardinstellingen>
<Registreren>, <Initialiseren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt modi registreren/wijzigen in de sneltoetsen die worden getoond op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Deze functie is handig wanneer u veel gebruikte functies in <Opties> en <Favorieteninstellingen> wilt registreren. Het scherm met basisfuncties aanpassen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Registreer sneltoetsen opties>
Sneltoets 1: Elke modus, <Oriëntatie inhoud org.>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
Sneltoets 2: Elke modus, <2-zijdig>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
Sneltoets 3: Elke modus, <Densiteit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
Sneltoets 4: Elke modus, <Type origineel>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings
Sneltoets 5: Elke modus, <ID-kaart kopiëren>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Favorite Settings

<Automatisch sorteren>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
Als dit is ingesteld op <Aan>, kan de machine automatisch omschakelen naar <Sorteren (p.volgorde)> voor de finishingmodus wanneer originelen in de aanvoer worden geplaatst. Wanneer <Automatisch sorteren> is ingesteld op <Aan>, kunt u ook <Verschuiven> instellen. Dit is handig wanneer u meerdere sets kopieën wilt maken, omdat u dan niet telkens de Afwerken-modus hoeft te selecteren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Automatisch sorteren>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<Tegelijk verschuiven>*1
<Aan>, <Uit>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Wordt mogelijk niet weergegeven op sommige modellen of in bepaalde configuraties van geïnstalleerde opties.
Wanneer in de opvangbladinstellingen een opvangblad wordt geselecteerd dat de modus Verschuiven niet ondersteunt, worden de kopieën niet uitgevoerd naar het opvangblad volgens de opgegeven instellingen als <Verschuiven> is ingeschakeld. Voer een van de onderstaande procedures uit om dit probleem op te lossen.
Schakel <Tegelijk verschuiven> uit in de instellingen voor automatisch sorteren.
Geef in de opvangbladinstellingen een opvangblad op dat de modus Verschuiven ondersteunt. <Output Tray Settings> (alleen de C477-serie)
Schakel <Sorteren> handmatig uit voordat u de opdracht uitvoert.

<Selecteer kleurinstellingen voor kopiëren>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
U kunt het gebruik van de kleurmodus in <Selecteer kleur> bij het kopiëren beperken.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Selecteer kleurinstellingen voor kopiëren>
<Gebruik Automatisch (Kleur/Zwart/wit)>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik full colour>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik één kleur>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Gebruik twee kleuren>: <Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Opdrachtscheiding tussen groepen>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Kopie>
Bij het maken van twee kopieën of meer met <Groeperen (Zelfde pag.)> in <Afwerken> kunt u vellen invoegen tussen elke paginagroep. Als u <Aan> selecteert, selecteert u een papierbron.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Opdrachtscheiding tussen groepen>
<Aan>, <Uit>
<Wijzigen> (Selecteer de papierbron)
Ja
Ja
Nee
Nee
B
Settings/Registration Basic Information
7WEE-0K7