<Instellingen Fax op afstand>

Geef de instellingen op de servermachine op voor de functie Fax op afstand.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Gebruik fax op afstand>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Verzenden>  <Faxinstellingen> <Instellingen Fax op afstand>
U kunt aangeven of de machine mag worden gebruikt als een servermachine voor de externe-faxfunctie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Gebruik fax op afstand>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als u de machine als een externe-faxservermachine wilt gebruiken, drukt u op <Netwerk> en stelt u <Instellingen Speciale poort> in op <Aan>.
7WEE-0L1