<Inst. voor alle postbussen>

Geef instellingen op die gezamenlijk worden toegepast op alle postvakken.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Periode tot autom. verwijderen van bestand>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>  <Inst. voor alle postbussen>
U kunt een tijdsperiode opgeven waarna bestanden in vakken automatisch worden verwijderd.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Periode tot autom. verwijderen van bestand>
0 = Uit/1, 2, 3, 6, 12 u./1, 2, 3, 7, 30 dagen
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
-

<Afdrukken bij opslaan via printerstuurprogr.>

 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Opslaan/Toegang bestanden>  <Postbusinstellingen>  <Inst. voor alle postbussen>
U kunt aangeven of een bestand na opslag vanaf een computer moet worden afgedrukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Afdrukken bij opslaan via printerstuurprogr.>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
-
7WEE-0LE