<HDD gegevens volledig wissen>

Geef de instellingen op voor de functie voor de functie voor volledig verwijderen van opslaggegevens.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<Harde schijfgegevens volledig wissen>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <HDD gegevens volledig wissen>
Geef aan of overbodige gegevens die op het opslagapparaat achterblijven, automatisch moeten worden verwijderd. Overbodige gegevens van het opslagapparaat verwijderen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Harde schijfgegevens volledig wissen>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Timing of Deletion>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <HDD gegevens volledig wissen>
Selecteer wanneer overbodige gegevens moeten worden verwijderd. Overbodige gegevens van het opslagapparaat verwijderen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Tijdstip van wissen>
<Tijdens opdracht>, <Na opdracht>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Overschrijfmethode voor Wissen mode>

 (Instellingen/Registratie) <Beheerinstellingen>  <Gegevensbeheer>  <HDD gegevens volledig wissen>
U kunt de modus voor verwijderen instellen en aangeven hoe vaak de gegevens worden verwijderd. Overbodige gegevens van het opslagapparaat verwijderen
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Overschrijfmethode voor Wissen mode>
<Eenmaal met 0 (Nul) gegevens>, <Eenmaal met willekeurige gegevens>, <3 keer met willekeurige gegevens>, <DoD standaard>
Nee
Nee
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7WEE-0R8