<Weergave-instellingen>

Geef de instellingen voor het aanraakscherm op.
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.
Item gemarkeerd met een sterretje (*)
Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.

<Standaardscherm bij opstarten/herstellen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt het standaardscherm bij opstarten/herstellen instellen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Standaardscherm bij opstarten/herstellen>
<Home>, <Kopie>, <Fax>*1, <Scannen en verzenden>, <Scannen en opslaan>, <Toegang opgeslagen bestanden>, <Fax/I-Fax postbus>, <Scanner>, <Webtoegang>, <Cursus>, <Best./Door. instell.>, <Afdrukken>, <WSD-scan>, <Scan for Mobile>, <Mobiel portaal>, <iW Function Flow>*2, <uniFLOW Online Setup>
De volgorde van de instellingen kan verschillen van de volgorde die wordt weergegeven op de betreffende machine.
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Open het scherm Status monitor>: <Aan>, <Uit>
*1 Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.
*2 Verschijnt alleen als u de optie hebt geïnstalleerd.
Afhankelijk van de verificatiemethode die is opgegeven in persoonlijke-verificatiebeheer, wordt mogelijk het aanmeldingsscherm weergegeven voordat het scherm in <Standaardscherm bij opstarten/herstellen> wordt weergegeven.
Wanneer de aanmeldingsservice wordt gewijzigd in afdelings-ID-verificatie en <Beperkte functies> voor <Afdeling-ID beheer> wordt gebruikt, wordt het <Home>-scherm of het aanmeldingsscherm voor het invoeren van de afdelings-ID/pincode mogelijk weergegeven voor het scherm dat is ingesteld in <Standaardscherm bij opstarten/herstellen>, afhankelijk van de instellingen.

<Standaardscherm (Status monitor)>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt het scherm wijzigen dat verschijnt wanneer u op  (Statusmonitor) drukt.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Standaardscherm (Status monitor)>
<Stand. type status>: <Kopie/Afdruk>, <Verzenden>, <Ontvangen>, <Opslaan>, <Verbruiksmat./Overige>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Status/Log>: <Opdrachtstatus>, <Opdrachtlog>
<Details> (<Kopie/Afdruk>, <Opdrachtstatus>): <Afdrukken>, <Kopie>
<Details> (<Verzenden>, <Opdrachtstatus>): <Verzenden>, <Fax>*1
<Details> (<Ontvangen>, <Opdrachtstatus>): <Fax>*1, <Doorzenden>
<Details> (<Kopie/Afdruk>, <Opdrachtlog>): <Kopie>, <Printer>, <Lokale afdruk>, <Ontvangen afdrukopdr.>, <Rapport afdrukken>
<Details> (<Verzenden>, <Opdrachtlog>): <Verzenden>, <Fax>*1
<Details> (<Ontvangen>, <Opdrachtlog>): <Ontvangen>, <Fax>*1
*1 Verschijnt alleen als uw machine een faxfunctie heeft.

<Faxfunctie weergeven> *

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u de machine de faxfunctie wilt laten weergeven op het scherm <Home>. Als u ervoor kiest om de faxfunctie weer te geven, kunt u ook selecteren of u <Fax> weergeeft in <Scannen en verzenden>. Hierdoor kunt u gelijktijdig verzenden naar fax-, e-mail- en I-faxbestemmingen.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Faxfunctie weergeven>
<Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Fax inschakelen bij scanen verzendfunctie>: <Aan>, <Uit>

<Instellingen Weergave opslaglocatie>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt de weergegeven bestemmingen wijzigen door te drukken op <Scannen en opslaan> of <Toegang opgeslagen bestanden>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Instellingen Weergave opslaglocatie>
<Postbus>: <Aan>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Geavanceerde ruimte/netwerk>: <Aan>, <Uit>
<Geheugenmedia>: <Aan>, <Uit>

<Andere Taal/Toetsenbord>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt de taal en het toetsenbord selecteren die op het touch panel display wordt weergegeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Andere Taal/Toetsenbord>
<Taal>, <Toetsenb. layout>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Sommige meldingen verschijnen mogelijk niet juist in de geselecteerde taal. U kunt dit probleem oplossen door de machine opnieuw op te starten. Sommige berichten veranderen misschien ook niet als de machine opnieuw wordt gestart.
Als serververificatie plus lokaal-apparaatverificatie zijn ingesteld met behulp van verificatiebeheer, en er een verschil is tussen de op de machine ingestelde taal en de taal die is ingesteld bij Active Directory, dan zal de volledige naam van de afzender niet worden getoond in de e-mails die naar de geadresseerde worden verzonden.

<Toon knop Andere Taal/Toetsenbord>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt de knop weergeven waarmee u de taal en toetsenbordindeling kunt wijzigen. De knop wordt weergegeven op de onderste regel van het aanraakscherm.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toon knop Andere Taal/Toetsenbord>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Shift Lock-functie van toetsenbord gebruiken>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
Als u op <Verschuiven> op het toetsenbordscherm drukt, kunt u een hoofdletter invoeren. U kunt de shiftlock-instellingen opgeven voor het invoeren van alleen hoofdletters of voor het invoeren van tekst die begint met een hoofdletter.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Shift Lock-functie van toetsenbord gebruiken>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Geregistreerde tekens voor toetsenbord>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt tekenreeksen die vaak worden gebruikt bij het invoeren van e-mail-/I-faxbestemmingen met behulp van het toetsenbord registreren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geregistreerde tekens voor toetsenbord>
<Reg./Bewerk.>, <Verwijderen>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Weergave melding resterend papier>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of er een melding dient te worden weergegeven om te melden dat het papier in een papierbron bijna leeg is.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave melding resterend papier>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Status Aantal kopieën/Opdrachtduur>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
Het aantal kopieën dat is aangegeven en de globale tijd voordat de huidige opdracht is voltooid worden weergegeven in de onderste regel van het touch panel display.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Status Aantal kopieën/Opdrachtduur>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
De nauwkeurigheid van de geschatte tijden die verschijnen op de onderste regel van het touch panel display kan afwijken, afhankelijk van de status van de machine.
De geschatte tijd verschijnt niet wanneer de wachttijd minder dan 1 minuut bedraagt.

<Melden om scangebied origineel te reinigen>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt de machine instellen om u te waarschuwen dat het scanvlak moet worden gereinigd wanneer de machine vlekken op het scanvlak van de documentaanvoer detecteert.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Melden om scangebied origineel te reinigen>
<Aan>, <Uit>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Selecteer papierschermprioriteit>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of het eenvoudige (<Eenvoudig>) of gedetailleerde instelscherm (<Gedetailleerd>) prioriteit krijgt wanneer u het scherm weergeeft voor het selecteren van het type papier.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Selecteer papierschermprioriteit>
<Eenvoudig>, <Gedetailleerd>
Ja
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Andere invoer mm/inch>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u numerieke waarden op de diverse invoerschermen wilt invoeren in millimeters of in inches.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Andere invoer mm/inch>
<mm>, <Inch>
Ja
Ja
Nee
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Toon naam ingelogde gebruiker>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt selecteren of de gebruikersnaam of weergavenaam al dan niet onder aan het aanraakscherm wordt weergegeven.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toon naam ingelogde gebruiker>
<Boven aan het scherm> (<Gebruikersnaam>, <Weergave naam>), <Onder aan het scherm>, <Uit>
Nee
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Als afdelings-ID-verificatie is ingesteld als de aanmeldingsservice en <Afdeling-ID beheer> is ingesteld op <Aan>, wordt de afdelings-ID weergegeven wanneer <Onder aan het scherm> wordt geselecteerd. Het wordt niet bovenaan het scherm weergegeven.
Als gebruikersverificatie is ingesteld als de aanmeldingsservice, wordt <Gebruikersnaam> weergegeven wanneer <Onder aan het scherm> wordt geselecteerd.

<Weergave foutmelding resterende toner>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
Hiermee wordt een waarschuwingsscherm weergegeven waarmee u kunt identificeren welke kleur bijna op is, als de toner bijna op is. Dit bericht is handig omdat u daardoor van tevoren een nieuwe tonercartridge kunt voorbereiden, enz.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave foutmelding resterende toner>
<Aan>, <Uit>
Ja
Nee
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Het volgende waarschuwingsscherm wordt weergegeven.
Als u op <Sluiten> drukt op het waarschuwingsscherm om het scherm te sluiten, kunt u normale handelingen uitvoeren. Het waarschuwingsscherm zal echter telkens worden weergegeven wanneer de machine uit de sluimermodus komt of wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld.
Als u al een nieuwe tonercartridge hebt voorbereid enzovoort, en de melding wordt overbodig, voer dan de handeling <Verwijder fout resterende toner> uit.
Het bericht dat de status aangeeft, blijft onder aan het scherm staan ongeacht deze instelling.

<Verwijder fout resterende toner>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt het waarschuwingsscherm verwijderen dat wordt weergegeven wanneer de resterende toner bijna op is, als <Weergave foutmelding resterende toner> is ingesteld op <Aan>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Verwijder fout resterende toner>
<Ja>, <Nee>
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
-
Het waarschuwingsscherm wordt opnieuw weergegeven wanneer toner in een andere kleur bijna op is als <Weergave foutmelding resterende toner> is ingesteld op <Aan>.

<Weergave-instell. IP-adres>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen dat het IP-adres al dan niet wordt weergegeven op het scherm met tellerstandinformatie.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Weergave-instell. IP-adres>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
Deze instelling is alleen geldig wanneer <Gebruik IPv4> is ingesteld op <Aan>.

<Toon Scan for Mobile>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of <Scan for Mobile> moet worden ingeschakeld, waarmee u gescande gegevens worden verzonden naar mobiele apparaten zoals smartphones of tablets.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Toon Scan for Mobile>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Nee
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Geef mobiel portaal weer>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u een <Mobiel portaal> wilt instellen op het scherm <Home>.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geef mobiel portaal weer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information

<Geef QR-code op mobiel portaal weer>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Weergave-instellingen>
U kunt instellen of u een QR-code wilt instellen op het scherm <Mobiel portaal>. Het gebruik van een QR-code bespaart u de moeite om het IPv4-adres van de machine in te voeren.
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Geef QR-code op mobiel portaal weer>
<Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7WEE-0HS