<Firewall instellingen>

Geef de instellingen op voor pakketfiltering voor een sublijn (om alleen communicatie met apparaten met een specifiek IP-adres toe te staan).
Voor informatie over de items ("A", "B", "C" en "Nee") in de kolom "Importeer alles-functie" raadpleegt u Importeer alles-functie.

<IPv4-adresfilter>

 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen sublijn> <Firewall instellingen>
Geef de instellingen op voor IPv4-adresfiltering in sublijncommunicatie.
<Filter uitgaand>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen sublijn> <Firewall instellingen>  <IPv4-adresfilter>
Geef het verzendfilter in de sublijninstellingen op. De firewall van de sublijn configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Filter uitgaand>
<Gebruik filter>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaard policy>: <Toestaan>, <Weigeren>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren> (maximaal 16 IPv4-adressen), <Details/Bewerken>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren>
<Enkelvoudig adres>, <Adressen bereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Prefix adres> (<Adres>, <Prefixlengte>), <Poortnummer>(<Niet aangeven>, <Aangeven>)
<Aangeven>(<Poortnummer>): <Toevoegen>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Bewerken>
<Enkelvoudig adres>, <Adressen bereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Prefix adres> (<Adres>, <Prefixlengte>), <Poortnummer>(<Niet aangeven>, <Aangeven>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlengte> (1 tot 32)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter inkomend>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Netwerk>  <Instellingen sublijn> <Firewall instellingen>  <IPv4-adresfilter>
Geef het ontvangstfilter in de sublijninstellingen op. De firewall van de sublijn configureren
Item
Beschrijving instelling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan in Remote UI (UI op afstand) worden ingesteld
Apparaatinformatie leverbaar
Importeer alles-functie
Naam item wanneer dit met Remote UI (UI op afstand) wordt geëxporteerd
<Filter inkomend>
<Gebruik filter>: <Aan>, <Uit>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Standaard policy>: <Toestaan>, <Weigeren>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren> (maximaal 16 IPv4-adressen), <Details/Bewerken>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Registreren>
<Enkelvoudig adres>, <Adressen bereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Prefix adres> (<Adres>, <Prefixlengte>), <Poortnummer>(<Niet aangeven>, <Aangeven>)
<Aangeven>(<Poortnummer>): <Toevoegen>, <Verwijderen>
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Details/Bewerken>
<Enkelvoudig adres>, <Adressen bereik> (<Eerste adres>, <Laatste adres>), <Prefix adres> (<Adres>, <Prefixlengte>), <Poortnummer>(<Niet aangeven>, <Aangeven>)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlengte> (1 tot 32)
Nee
Ja
Ja
Nee
C
Settings/Registration Basic Information
7WEE-0JA