Edycja odbiorców zarejestrowanych pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego

Po zarejestrowaniu odbiorców możesz zmieniać lub usuwać ich ustawienia.
1
Naciśnij <Ustawienia odbior./przeka.>. Ekran <Strona główna>
2
Naciśnij przycisk <Zare. przy. wybie. jednoprzycisko.>.
3
Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego, który chcesz edytować lub usunąć.
Jeżeli chcesz edytować ustawienia klawisza wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij na <Zapisz/Edytuj>. Aby uzyskać więcej informacji na temat edycji tych ustawień, patrz punkt 7 Rejestrowanie odbiorców w książce adresowej. Naciśnij na <OK>, po zakończeniu edycji.
Jeżeli chcesz usunąć klawisz wybierania jednoprzyciskowego, wybierz ten klawisz i naciśnij na <Usuń>  <Tak>.
4
Naciśnij przycisk <Zamknij>.
7WF7-05J