Czyszczenie płyty pyłoszczelnej

Jeśli pomimo wyczyszczenia szklanej płyty roboczej, podajnika i jednostki głównej występują białe smugi lub inne wady druku, może być zabrudzona płyta pyłoszczelna. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby wyczyścić płytę pyłoszczelną.
1
Wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieciowego.
Wyłączanie urządzenia
Przed wyłączeniem zasilania należy sprawdzić stan pracy urządzenia. Zasilanie można wyłączyć, nawet jeśli urządzenie wykonuje operację, jednak może to spowodować przerwanie operacji lub uszkodzenie danych.
2
Otwórz przednią pokrywę.
3
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
Należy chronić zasobnik z tonerem przed uderzeniami, nie narażając go na wstrząsy, które mogą spowodować wyciek tonera.
4
Włóż z powrotem na miejsce wyjęty wcześniej zasobnik z tonerem.
Przed zainstalowaniem zasobnika z tonerem upewnij się, że kolor zasobnika z tonerem i kolor wskazany w otworze w jednostce głównej są takie same.
Trzymając zasobnik z tonerem stroną oznaczoną strzałką do góry, wsuń go do oporu do wnętrza jednostki głównej.
Umieść zasobnik z tonerem na prowadnicy () i wsuń go do oporu.
W przypadku pozostałych trzech zasobników powtórz procedurę opisaną w krokach 3 i 4.
5
Zamknij przednią pokrywę.
6
Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazda elektrycznego i włącz zasilanie.
Włączanie urządzenia
7WF7-01F