Włączanie trybu zapobiegającego zamykaniu koperty (wyłącznie Seria C477)

Jeżeli podczas drukowania na kopertach klej na skrzydełkach ulega stopieniu i tym samym powoduje zaklejenie koperty wskutek wysokiej temperatury i ciśnienia panujących w zespole utrwalającym, wykonaj następujące czynności.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja> <Regulacja Jakości Obrazu> <Specjalne przetwarzanie>  <Tryb zapobiegający zamykaniu koperty>.
2
Naciśnij <Włącz> <OK>.
Ta opcja jest dostępna wyłącznie podczas drukowania na kopertach.
Jeśli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, może to negatywnie wpłynąć na jakość obrazu.
7WF7-0S5