Korekcja nieprawidłowości na zacieniowanych obszarach

Gdy urządzenie drukuje dokument zawierający duże obszary wypełnione kolorem, automatycznie przeprowadzane są regulacje mające na celu zapobieżenie pojawieniu się nieprawidłowości na wypełnionych obszarach. Mimo to nieprawidłowości mogą się pojawiać. W przypadku drukowania na papierze zwykłym lub z makulatury, można skorzystać z tej funkcji, aby zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się nieprawidłowości na wypełnianych obszarach.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Tryb wypełnie. obszaru dopasowania obrazu>.
2
Wybierz tryb odpowiedni do używanego papieru, po czym naciśnij przycisk <OK>.
<Tryb 1> — to ustawienie odpowiednie do papieru wyprodukowanego w Japonii.
<Tryb 2> — to ustawienie odpowiednie do papieru wyprodukowanego poza obszarem Japonii.
<Tryb 3> to ustawienie odpowiednie do papieru wyprodukowanego poza obszarem Japonii i przeznaczonego do użytku w Ameryce Północnej.
7WF7-0RY