Bardziej żywe kolory

Aby uzyskać na wydruku kolory charakteryzujące się większym nasyceniem niż te w danych wydruku, należy skonfigurować odpowiednie ustawienia zgodnie z poniższą instrukcją.
1
Naciśnij  (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Regulacja Jakości Obrazu>  <Ust. jaskrawości wydruków w peł. kolorach>.
2
Wybierz poziom.
<Standardowy> pozwala drukować z tym samym kolorem jak oryginał.
<Poziom 1> pozwala drukować z bardziej nasyconymi kolorami niż oryginał. <Poziom 2> pozwala drukować z jeszcze bardziej nasyconymi kolorami.
3
Naciśnij przycisk <OK>.
7WF7-0RS