Przydatne funkcje skanowania

Urządzenie jest wyposażone w szereg przydatnych funkcji, wliczając w to pomijanie podczas skanowania oryginałów z pustymi stronami oraz powiadamianie o zakończeniu wysyłania/zapisywania zeskanowanych oryginałów.
7WF7-091