<Właściwości>

Określ ustawienia dla środowiska pracy urządzenia.

<Ustawienia Papieru>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>
Określ ustawienia dla używanego papieru.

<Ustawienia wyświetlacza>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>
Określ ustawienia dla ekranu dotykowego.

<Zegar/Oszczędzanie Energii>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>
Określ ustawienia dla czasu, zużycia energii itp.

<Sieć>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>
Określ ustawienia sieciowe urządzenia.

<Zewnętrzny Interfejs>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>
Określ ustawienia dla zewnętrznych interfejsów.

<Dostępność>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Właściwości>
Określ ustawienia funkcji dostępności dla osób, które mają problemy z odczytaniem ekranu lub wprowadzaniem danych.
7WF7-0HL