Wykorzystanie urządzenia jako prostego serwera plików

Nośnik pamięci zainstalowany w urządzeniu udostępnia użytkownikowi przestrzeń publiczną określaną jako „Zaawansowana przestrzeń”. Miejsce to może być wykorzystywane jak serwer plików, co umożliwia zapisywanie zeskanowanych dokumentów i przeprowadzanie różnych działań (podgląd/zapisywanie/pobieranie) z poziomu komputera. Zaawansowana przestrzeń posiada dwa rodzaje miejsc: „Przestrzeń publiczną”, która umożliwia dostęp z poziomu wielu komputerów oraz „Przestrzeń prywatną”, która służy jako miejsce prywatne, niedostępne publicznie. Z obu tych miejsc należy korzystać w inny sposób. Przykładowo, jeżeli dane mają być udostępnione pracownikom biura, należy je zapisać w „Przestrzeni publicznej”, natomiast poufne dane należy zapisać w „Przestrzeni prywatnej”.
Aby korzystać z Zaawansowana przestrzeń, niektóre ustawienia należy wprowadzić wcześniej. Ustawianie Zaawansowana przestrzeń urządzenia
Aby korzystać z Przestrzeni prywatnej, należy wcześniej określić zarządzanie uwierzytelnianiem i ustawienia Przestrzeni prywatnej. Tworzenie Przestrzeni prywatnej w Zaawansowana przestrzeń
Jako że Zaawansowana przestrzeń jest przeznaczona do wykorzystywania w obrębie sieci, standardowo wymaga uwierzytelniania użytkownika. Jeżeli ekran logowania zostanie wyświetlony podczas uzyskiwania dostępu do Zaawansowana przestrzeń, wprowadź nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania się do urządzenia. Nie zapomnij się wylogować po zakończeniu wykonywania operacji.
Naciśnięcie na <Zapisz Hasło> zapisuje wprowadzone hasła tak, aby wyeliminować konieczność wprowadzania hasła dla kolejnych ustawień.
Instalacja opcjonalnego dysku twardego umożliwia zwiększenie dostępnego miejsca Zaawansowana przestrzeń. Opcje systemu
Dzięki połączeniu z inną drukarką wielofunkcyjną Canon*, dane w Zaawansowana przestrzeń obu urządzeń można udostępniać. Praca z innymi urządzeniami
* Dostępne wyłącznie dla urządzeń serii imageRUNNER ADVANCE podłączonych do tej samej sieci
7WF7-09L