Copy Tray-J

Papierformaten
Max: 304,8 mm x 457,2 mm
Min: 139,7 mm x 182,0 mm
Papiergewicht
52 g/m² tot 220 g/m²
Capaciteit
A4, B5, A5, LTR, STMTR en 16K: 100 vellen (80 g/m2 / 75 g/m2 / 64 g/m2)
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, B5R, 11" x 17", LGL, LTRR, EXEC, 8K en 16KR: 75 vellen (80 g/m2 / 75 g/m2 / 64 g/m2)
Afmetingen
(B x D x H)
258 mm x 373 mm x 103 mm
Gewicht
Circa 0,5 kg
Installatieruimte inclusief machine
(B x D)
1.062 mm x 722 mm (wanneer het hulpblad is uitgetrokken)
7W6J-03E