Copy Tray-J

U kunt de volgende afwerkfuncties gebruiken.
Sorteren
De afdrukken worden in sets gesorteerd op de paginavolgorde van het document.
Groeperen
Alle afdrukken van hetzelfde origineel worden in sets gegroepeerd.
90 graden draaien
Elke groep afdrukken wordt afwisselend in verschillende richtingen gedraaid.
U kunt de functie 90 graden draaien alleen gebruiken als zowel de Inner 2way Tray-J als de Copy Tray-J aan de machine zijn bevestigd.

Opvangblad

De afdrukken worden naar dit blad uitgevoerd.

Hulpblad

Trek het hulpblad naar buiten als u afdrukt op grotere papierformaten.
7W6J-02U