De opgeslagen bestemmingen in het adresboek bewerken

Nadat u bestemmingen hebt geregistreerd, kunt u de instellingen daarvan wijzigen of verwijderen.
1
Druk op <Best./Door. instell.>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Registreer bestemmingen>.
3
Selecteer de bestemming die u wilt bewerken.
Bestemmingstypeknop
Selecteer (e-mail), (fax), (I-fax), (bestand) of  (groep) om de bestemmingen te filteren die worden weergegeven in de adreslijst (). Druk op <Alle> om alle opgeslagen bestemmingen weer te geven.
Vervolgkeuzelijst met adreslijst
Selecteer <Persoonlijke adreslijst>, <Adreslijst 1> tot <Adreslijst 10> of <Adreslijst beheerder> om de bestemmingen te filteren die in de adressenlijst moeten worden weergegeven.
Bestemmingenlijst
Selecteer de bestemming die u wilt bewerken of verwijderen.
<Details/Bewerken>
Druk op deze toets om de instellingen van bestemmingen te controleren of te bewerken.
<Verwijd.>
Druk op deze toets om de bestemming te verwijderen.
<Zoeken op naam>
Voer de naam van de bestemming in. Druk nogmaals op <Zoeken op naam> om terug te gaan naar het vorige scherm.
Eerste-letterknop
Selecteer de alfanumerieke knop voor het eerste teken van de bestemmingsnaam. Druk op <Alle> om alle opgeslagen bestemmingen weer te geven.
Wanneer bestemmingen worden beheerd door toegangsnummers, voert u het toegangsnummer (Toegang tot bestemmingen die in het adresboek zijn geregistreerd, beperken) in nadat u op <Toegangsnummer> hebt gedrukt.
Bestemmingen in <Persoonlijke adreslijst> worden alleen weergegeven voor de ingelogde gebruiker die ze heeft geregistreerd. Zelfs als u beheerdersprivileges hebt, kunt u de bestemmingen in <Persoonlijke adreslijst> niet bekijken of bewerken voor andere gebruikers.
4
Druk op <Details/Bewerken>.
Als u een bestemming wilt verwijderen, selecteert u de bestemming en drukt u op <Verwijd.>  <Ja>.
5
Bewerk de instellingen van de bestemming.
Voor meer informatie over het bewerken van de instellingen raadpleegt u Bestemmingen registreren in het adresboek.
6
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7W6J-068