Een groep onder een snelkiestoets opslaan

Bestemmingen die zijn opgeslagen onder snelkiestoetsen kunnen worden gecombineerd tot een groep en worden geregistreerd als één bestemming.
U kunt ook een postvak (tijdelijke opslagruimte van de machine) opslaan in een groep (Eenvoudige bewerkingen uitvoeren op bestanden).
1
Druk op <Best./Door. instell.>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Snelkiestoets opsl.>.
3
Selecteer de snelkiestoets die u wilt registreren en druk op <Reg./Bewerk.>.
4
Druk op <Groeperen>.
5
Druk op <Naam> voer de groepsnaam in en druk op <OK>.
6
Druk op <Sneltoetsnaam> voer de snelkiestoetsnaam in die moet worden weergegeven en druk op <OK>.
7
Selecteer de bestemmingen die u in een groep wilt registreren.
Druk op <Toevoegen via sneltoetsen> selecteer de bestemming druk op <OK>.
Bij het selecteren van een postvak
Druk op <Opslaan in postbus>  selecteer de postvak  druk op <OK>.
8
Druk op <OK>  <Sluiten>.
7W6J-06A