Een snelkoppeling aanmaken voor een veelgebruikte functie

U kunt een snelkoppeling aanmaken voor de functies op het <Home>-scherm. Gebruik deze knop om een andere functie te openen zonder terug te gaan naar het <Home>-scherm. Om een snelkoppeling aan te maken, meldt u zich aan met beheerdersbevoegdheden. Aanmelden bij de machine
Snelkoppelingen die kunnen worden geregistreerd: 4
Modellen met een staand bedieningspaneel
Op het scherm <Home> worden sneltoetsen niet weergegeven wanneer de tijdlijn wordt weergegeven.
1
Druk op . Het scherm <Home>
2
Druk op <Instellingen sneltoetsen>.
3
Selecteer een getal voor de snelkoppeling die moet worden aangemaakt.
4
Selecteer de functie waarvoor u een snelkoppeling wilt aanmaken.
Selecteer de functie uit de lijst. U kunt de plaats van de geselecteerde snelkoppeling en de functie die eraan is toegewezen, in het voorbeeldscherm links van de lijst controleren.
Als u geen snelkoppelingen gebruikt, selecteert u <Niet-toegewezen> uit de lijst.
5
Druk op <OK>.
7W6J-05L