Overige afwerkingsfuncties

Door het installeren van opties kunt u andere afwerkingsfuncties gebruiken. Merk op dat de beschikbare functies verschillen afhankelijk van uw model en de geïnstalleerde opties. Optionele apparatuur
Roteer 90 graden
U kunt elke set papier afwisselend staand en liggend uitvoeren.
Ponsgaten
U kunt ponsgaten maken ten behoeve van archivering.
Z-vouw
U kunt de rechterhelft van het papier in drie delen vouwen.
Als u de Z-Vouwmodus samen met de modus Nieten instelt en het aantal vellen die in Z-vorm worden gevouwen is hoger dan 10, dan worden de afdrukken gesorteerd maar niet geniet.
C-vouw
U kunt het papier in drieën delen, zodat het in de vorm van een C kan worden gevouwen.
Als u wilt dat de afdrukzijde naar binnen wordt gevouwen wanneer u slechts op één zijde van het papier afdrukt, selecteert u <Omhoog (Omgewisselde volg.)> voor <Omhoog/Omlaag>.
In tweeën
U kunt elk vel papier in tweeën vouwen.
Accordeon Z-vouw
U kunt het papier in drieën delen, zodat het in de vorm van een Z kan worden gevouwen.
Als u wilt dat de afdrukzijde naar binnen wordt gevouwen wanneer u slechts op één zijde van het papier afdrukt, selecteert u <Omhoog (Omgewisselde volg.)> voor <Omhoog/Omlaag>.
Rugvouw
Met de Booklet Finisher kunt de uitvoervellen in tweeën vouwen. U kunt opgeven hoeveel vellen samengevouwen moeten worden en op welke pagina het eerst moet worden afgedrukt.
Dubbele evenwijdige vouw
U kunt het papier in tweeën vouwen en dan nog een keer in tweeën.
Als u wilt dat de afdrukzijde naar binnen wordt gevouwen wanneer u slechts op één zijde van het papier afdrukt, selecteert u <Omhoog (Omgewisselde volg.)> voor <Omhoog/Omlaag>.
Afhankelijk van het papiertype kunt u geen afwerkingsfuncties gebruiken. Technische gegevens hardware
Bij het configureren van instellingen in <Toegang opgeslagen bestanden>
De finishingfunctie kan alleen worden gebruikt wanneer u een PDF/XPS-bestand of een bestand dat in de postbus is opgeslagen, afdrukt.
7W6J-077