Originelen met verschillende formaten gelijktijdig kopiëren (Verschillende origineelformaten)

U kunt originelen met verschillende formaten in de aanvoer plaatsen en ze tegelijkertijd scannen. Zo elimineert u de noodzaak om opnieuw papier te selecteren en het origineel te plaatsen.
U kunt beperkt bepaalde combinaties van origineelformaten scannen. Als u een niet-geschikte combinatie scant, kunnen de originelen beschadigd raken of treden papierstoringen op.Technische gegevens hardware
Plaats geen originelen samen die niet hetzelfde gewicht of papiertype hebben, omdat de originelen dan beschadigd kunnen raken of papierstoringen kunnen optreden.
U kunt niet alle papierladen tegelijkertijd uitschakelen.
<Versch. orig. formaten>
<Verschuiving>
<Selecteer papier>:<Auto>
1
Plaats de originelen in de aanvoer. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Versch. orig. formaten>.
5
Druk op <Sluiten>.
6
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
Als <Versch. orig. formaten> is ingesteld voor kopiëren, wordt elk origineel uitgevoerd met het optimale papierformaat. Als u alle originelen met hetzelfde papierformaat of 1-zijdige originelen met verschillende formaten op beide zijden wilt kopiëren, geef dan het papier op met <Selecteer papier>. Als u <Selecteer papier> niet opgeeft, kan het uitvoerpapier niet goed worden geniet.
7W6J-070