Kleuren omkeren (Nega/Posi)

Door de tint of gradatie van het gehele origineel om te keren, kunt u witte gedeelten van het origineel op de kopie zwart maken en zwarte gedeelten wit. De afdruk zal dan op een negatief van een film lijken.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Nega/Posi>.
5
Druk op <Sluiten>.
6
Druk op  (Start).
Het kopiëren wordt gestart.
7W6J-06U